Mẫu hợp đồng thử việc và những quy định về chế độ lương và thời gian thử việc

4155 Lượt xem

Quy định của pháp luật về thử việc và hợp đồng thử việc

Mỗi một bản họp đồng đều có những quy định riêng, hợp đồng thử việc cũng như vậy:

Theo Bộ luật Lao động 2012, tại khoản 1 Điều 26 quy định về thử việc như sau: "Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử trong thời gian thử việc thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc".

  • Tổng hợp nhiều biểu mẫu cần thiết cho bạn, xem và tải miễn phí tại đây

Trong một mẫu hợp động thử việc cần đảm bảo những nội dung như sau: 

- Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp.
- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động.
- Công việc và địa điểm làm việc.
- Thời hạn của hợp đồng, bắt đầu từ khi nào và kết thúc từ khi nào.
- Mức lương, hình thức trả lương , thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản khác
- Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.
- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

mẫu hợp đồng thử viẹc

Mẫu hợp đồng thử việc

Một mẫu hợp đồng thử việc sẽ không bao gồm những nội dung như:
- Chế độ nâng bậc, nâng lương
- Bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế
- Chế độ bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Mẫu hợp đồng thử việc và những quy định về chế độ lương và thời gian thử việc

Một điều bắt buộc phải có trong mỗi một mẫu hợp đồng thử việc đó là tiền lương của người lao động phải được ghi rõ trong bản hợp đồng thử việc và do hai bên thỏa thuận; tiền lương trong quá trình thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức và người thử việc chỉ có 1 lần duy nhất để thử việc; thời gian thử việc cần cứ vào tính chất công việc của từng người, trong đó:
- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề đòi hỏi kinh nghiệm và kí thuật cao
- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh đòi hỏi ít kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
- Không quá 6 ngày làm việc đối với các công việc khác.

Hi vọng, với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định về chế độ lương và thời gian thử việc để tránh những thiệt thòi đáng tiếc xảy ra với người lao động.